DÜNYADA VE TÜRKİYEDE ENERJİ TÜKETİMİ

Gelecek vizyonu açısından yeryüzü ve gökyüzündeki enerji kaynakları potansiyeline baktığımızda ise aşağıdaki resimden de çok net anlaşıldığı gibi güneşin dünyaya sadece yıllık göndermiş olduğu enerji miktarı bile diğer kaynakların çok ötesindedir.