DÜNYADA VE TÜRKİYEDE ENERJİ TÜKETİMİ

Dünyada enerji kaynakları çeşitlenirken hala petrol, doğalgaz ve kömürün ana kaynaklar olduğu aşağıdaki BP nin 2017 enerji istatistikleri raporunda da açık bir şekilde görülmektedir.

 

  • Dünya Küresel Enerji Tüketimi

Sırası ile ;

Kömür , Yenilenebilir Enerji, Hidroelektrik, Nükleer, Doğalgaz, Petrol

 

Kaynak :  66. BP Dünya Enerji İstatistikleri 2017 Raporu

 

Rapora göre, 2016 yılında sadece %1 büyüme ile son 10 yıllık ortalamasının yarısına yakın bir hızla artan küresel enerji talebindeki zayıflama ardı ardına üçüncü yılını geride bıraksa da, bu büyümenin neredeyse tamamı, hızlı büyüyen gelişmekte olan ekonomilerden gelse de tüm büyümenin yarısı Çin ve Hindistan’da  gerçekleşti. Fiyatlarda geçen yıl görülen düşüş petrol talebini %1,6 artırsa da, üretimdeki büyüme sadece %0,5’de kaldı. Doğalgaz üretimi de düşük fiyatlardan negatif yönde etkilenerek sadece %0,3 arttı.

 

En hızlı büyüme %12 ile yenilenebilir enerjide oldu. Her ne kadar toplam küresel birincil enerji kaynakları içerisinde %4’lük paya sahip olsa da, yenilenebilir enerjideki büyüme 2016’daki enerji talebindeki toplam büyümenin neredeyse üçte birini temsil etmektedir. Enerji talebindeki zayıf büyüme ile yakıt karışımındaki değişim sayesinde 2016 yılı küresel karbon salınımı %0,1 atış gösterdi.        

 

  • Dünya Bölgesel Enerji Tüketimi

Yenilenebilir enerjideki en belirgin tüketim Avrupa&Avrasya,  Kuzey ve Güney Amerikada görülmektedir.

 

 

Kaynak :  66. BP Dünya Enerji İstatistikleri 2017 Raporu

 

Küresel birincil enerji kaynaklarının tüketimi bir önceki yıla göre %1 arttışla ve 13276 milyon ton petrole eşdeğere (Mtpe) ulaştı. Küresel birincil enerji kaynaklarının tüketimi en fazla olan ülke, 3053 Mtpe ile 2016’da Çin birincil enerji kaynakları tüketen ülke olurken, 2272 Mtpe ile ABD takip etmektedir. Buna göre birincil enerji kaynaklarının tüketimi, Çin’de 2016’da %1.3 arttış olmasına rağmen 16 yıldır dünyanın en büyük enerji büyüme pazarı olarak kaldı. Çin, dünyanın enerjisinin %23’ünü tüketerek birinci sırada yer almaktadır. Onu 2016’da birincil enerji kaynaklarının tüketimi %0.4 oranında azalış göstersede %17’lik oranla ABD takip etmektedir.

Türkiye’ye Kısa Bir Bakış

Birincil enerji kaynaklarının tüketimi, Türkiye’de 2016’da %4.2 arttı. Buna göre Türkiye, küresel birincil enerji kaynaklarının %1’ini tüketiyor. Türkiye toplamda 138 Mtpe birincil enerji tüketimi gercekleştirmiştir. Buna göre 41,2 Mtpe’ni petrol, 38,4 Mtpe kömür, 37,9 Mtpe doğalgaz, 15,2 Mtpe hidroelektrik ve 5,2 Mtpe yenilenebilir enerjiden karşılamıştır. Ayrıca dünyanın enerjisinin %1’ini kullanan Türkiye’de 2016 yılında doğalgaz tüketimi azalırken, kömür, petrol ve yenilenebilir enerji tüketimi artış gösterdi.

  • Global Enerji Potansiyeli

Gelecek vizyonu açısından yeryüzü ve gökyüzündeki enerji kaynakları potansiyeline baktığımızda ise aşağıdaki resimden de çok net anlaşıldığı gibi güneşin dünyaya sadece yıllık göndermiş olduğu enerji miktarı bile diğer kaynakların çok ötesindedir.

En soldaki turuncu küre 2009 yılındaki dünyanın yıllık enerji tüketim miktarıdır : 16 TW.