ENDÜSTRİYEL ÇATI GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİ

Enerji maliyetlerinin düzensiz olarak sürekli arttığı ülkemizde işletmeler, yüksek elektrik harcaması olan fabrikalar ve atölyeler enerji maliyetlerini sabitlemek hatta mümkünse sıfıra indirmek ister. Böylece rakipleriniz döviz ve dolayısıyla enerjiye bağlı fiyat artışlarını satış fiyatlarına yansıtmak zorunda kalırken yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanan üreticiler ise fiyatlarını sabit tutma gücünü elinde bulundurmaktadır. Orta vadede kalitenizi düşürmeden rekabetçi bir firma uzun vadede ise sektörünüzde rakipsiz olma ihtimaliniz büyüktür. Ülkemiz Avrupanın en fazla güneşlenme sürelerine sahip olan ülkelerin başında gelmesine rağmen endüstriyel işletmelerimizin Çatı Güneş Paneli yatırımlarını ilgisi aynı oranda düşüktür.
Ülkemiz Avrupanın en fazla güneşlenme sürelerine sahip olan ülkelerin başında gelmesine rağmen endüstriyel işletmelerimizin Çatı Güneş Paneli yatırımlarını ilgisi aynı oranda düşüktür.İşletme sahipleri, enerji yöneticileri ve ilgili yöneticiler olarak;

* İşletmenizin mevcut çatısına kaç kW gücünde bir Güneş Enerjisi Sisteminin kurulabileceğini

* Kendisini kaç yılda amorti edebileceğini

* Hangi marka inverter, güneş paneli, kablo vb. kullanmamız gerektiğini

Biliyor musunuz?

Bunları talep etmeniz halinde teknik ekiple birlikte saha incelemesi yaparak detaylı raporlar halinde ücretsiz olarak sunabiliriz.Artık güneş panellerinin çoğu ülkemizdeki 10 un üzerindeki fabrikada üretilmektedir, sadece inverter kullanımında dışa bağımlılığımız devam etmekte. Panellerin garanti süreleri yanda görüldüğü üzere 12 yıl, performans garantisi ise 25 yılı bulmaktadır. Ancak dikkat edilmesi gereken en önemli husus ise panellerin üretim kalitesidir. Hatta nakliye ve montajında da çok hassas olarak en ufak bir hücredeki çatlağa bile izin verilmemesidir. Örneğin bir panelin bir silikon hücresinde oluşacak bir çatlak o panelden verim alınmamasına, o panelden verim alınmaması ise çatıya kurulan sistemde bağlı bulunduğu komple panel grubundan enerji üretilememesine sebep olacaktır.

Sistemin kurulumunu yapacak firma bu gibi pek çok teknik detay hakkında titiz bir çalışma yapması gerekirken diğer yandan sistem için gerekli başvuru dökümanları, ilgili kurumlarla temaslar gibi konularda da yardımcı olması gerekmektedir.


Çatı Tipi Güneş Enerjisi Sistemi Taslak Teklif Verilebilmesi İçin Gerekenler Listesi

1- Mimari Proje ( Autocad formatında )

2- Elektriksel Proje ( Autocad formatında )

3- Statik Proje ( Autocad formatında )

4- Google Earth Konumu

5- Elektrik Faturanız (Son 6 ay-tercihen 12 aylık)

6- Sözleşme gücü ve trafo gücü

Çatı güneş enerjisi santralleri kurulum maliyetleri geçtiğimiz birkaç yılda çok hızlı düşerek enerji maliyetlerinin de aynı şekilde artmasıyla amorti sürelerini 5 yılın altına indirmiş bulunmaktadır.

Sistemin güncel amorti sürelerini ve verilerini daha iyi anlayabilmeniz için aşağıdaki örnek Fabrika çalışmasını inceleyiniz.


FABRİKA ÇATI GÜNEŞ PANELİ ÇALIŞMASI - TL BAZINDA AMORTİSMAN HESABI Sistem Üretim Kapasitesi : 2430 kWp
•Bu grafikte fabrika lokasyonunuzun PVGS verilerine göre geçmiş yılların ortalaması baz alınarak güneşlenme sürelerine göre hazırlanan aylık üretim kapasitesini kWh olarak görebilirsiniz.


•Yukarıdaki grafikte yıllara göre TL bazında hazırlanmış kazanım tutarlarını ve sistemin yatırımının geri dönüş süresini görebilirsiniz. Elektrik artış oranı yıllık %15 verim düşüşü %1 olarak alınmıştır. 5. Yıl bittiğinde sistem kendini ödemiş ve yaklaşık 1.14 Milyon TL değerinde elektrik üretmiş hale gelecektir.